Vào tháng 7/2016

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 25, 2017

Vào tháng 7/2016, Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển đất nước. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội đã tổ chức buổi giao lưu và chia sẻ “Hiệp định Thương mại song phương và các tác động đến kinh tế Việt Nam năm 2017” ngày 23/3.
Theo bà Catherine Simmons – Giám đốc Quan hệ Chính phủ của Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Citibank, Phó chủ tịch Hội đồng phòng Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tại châu Á, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) do phụ nữ làm chủ chiếm 97% doanh nghiệp và chiếm 50-80% việc làm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; đóng góp 20-50% GDP trong các nền kinh tế APEC. Bước vào kỷ nguyên số, APEC cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp MSMEs tăng cường năng lực cạnh tranh, sáng tạo và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. APEC cam kết hành động mạnh mẽ hơn để thực hiện sáng kiến Thuận lợi hóa kinh doanh, kể cả cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Tuy nhiên, bà Catherine đưa ra lời khuyên, các doanh nghiệp nữ phải bắt kịp sự tiến bộ của công nghệ. Qua công nghệ số, nữ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn, kết nối, cung cấp các dịch vụ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu dễ dàng hơn.
Còn Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh rằng, phát huy tiềm năng kinh tế của phụ nữ là một công cụ mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng. Doanh nhân nữ là thành phần thiết yếu đối với nền kinh tế chính thức, ổn định và phát đạt song họ lại thường xuyên đối mặt với những rào cản. Với chức năng chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam trong đó có doanh nhân và lao động nữ, trong những năm qua, Hội luôn dành sự quan tâm và đã triển khai một số hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ như: Tác động chính sách, đào tạo khởi sự và quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính và tín dụng, hỗ trợ tiếp cận thị trường, phát triển mạng lưới nữ doanh nhân, dạy nghề và tạo việc làm sau học nghề cho lao động nữ.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>