⛔️Níu xài Kem Body không bạn sẽ 7 ngày bật tông

person folder_openUncategorizedaccess_time August 22, 2017

1 1  
⛔️Níu xài Kem Body không bạn sẽ 7 ngày bật tông, nhưng bạn trộn với Ủ Body thì 4-5 ngày bạn sẽ thấy da trắng rõ!!!! Khách xài 10 người khen hết 10.
⛔️Vậy trộn thế nào? Cách sd ra sao? Có nhah trắng không? Trộn vậy có bệch hok? Câu trả lời sẽ dc giải đáp:
❗️Trộn tỉ lệ 1:1 ( tức là 2 muỗn body thì 2 muỗn ủ body, trộn xài tầm 1 tuần , hết trộn tiếp, k nên trộn1 lượt để lâu giảm tác dụng)
❗️Thoa 1 ngày 2 lần sáng tối, sau khi tắm sạch, k cần tắm lại.
❗️100% k bệch thấm 1 ngàn phần ngàn sau 1 nốt nhạc, k bóng nhờn khó chịu, kể cả ban ngày!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>