# 13

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 25, 2017

# 13
Nếu bạn quan tâm đến phim tài liệu thì không nên bỏ qua những phim của WANG BING.(Hoặc, bạn đã thích phim của Jia Zhangke thì không lý nào bạn lại không thích phim của Wang Bing). Mình đặc biệt thích phim của ông này ở những khuôn hình và góc máy (vị trí người quay phim) rất hợp lý và đầy cảm xúc. Phim ông đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của xã hội cũng như những cái đẹp/ thống khổ / tăm tối của con người một dưới một hình thức giản dị nhưng cực kỳ hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>