4 năm mình được đi cùng với những người bạn này rồi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 21, 2017

4 năm mình được đi cùng với những người bạn này rồi.
Nếu ví những người bạn giống như những quyển sách, mình chả biết sẽ đặt họ vào thể loại nào, chỉ biết mỗi khi đọc xong sẽ luôn có cảm giác rất nhẹ nhàng và an yên.
Sẽ đi cùng với nhau dài lâu chứ ?
P.s: Cái thằng chống nạng trong hình, cái thằng ở lại TGĐY5 đến cuối chương trình, coi nhỏ con vậy thôi nhưng rất giỏi và kiên cường.
(I thought I should have paid for the constantly amazing experiences I have been sharing with you guys. Thank you for everything).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>