8:06 AM

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 24, 2017

8:06 AM – Sự việc xảy ra ở trường Thanh Nguyên, tỉnh Bình Thuận. Một nhóm tự xưng “vệ sĩ” đã vào để hành hung các giáo viên của trường dưới sự chứng kiến của rất nhiều em thiếu nhi nhỏ! Khoan hẳn bàn về chi tiết, hãy bàn về những gì mình thấy:
Một vệ sĩ móc súng ra để đe doạ. Và tôi không biết vô tình hay hữu ý, tấm biển khẩu hiệu đằng sau hình ảnh ấy là lời dạy của cụ Hồ năm xưa: Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người :v
Tôi xin để tấm ảnh ở đó, và không nói thêm điều gì…chỉ cười
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>