Ba mẹ mình đã dặn rằng: “Sống ở đời

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 19, 2017

Ba mẹ mình đã dặn rằng: “Sống ở đời, bôn ba thì sao qua được thời vận, cứ bình thản mà sống, sống thật sống tốt thì mọi thứ mình muốn sẽ có”.
Ông trời không lấy không của ai điều gì, có làm ắt có trái, mình không ăn được chắc chắn con cái chúng ta sẽ được hưởng thụ, đừng có ngồi đó mà múa miệng ba hoa, chê bai khinh thường kẻ khác mà mang tội.
Trên đời này không có gì là không làm được, trừ những việc ngoài khả năng,,,chúng ta còn sống là còn làm được,Nói chung cái quán cafe này chúng tôi thiết kế thi công nó cũng to lắm!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>