Béo lại dư lày các bạn có ưng không :D

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 26, 2017

Béo lại dư lày các bạn có ưng không 😀
2 ngày qua, 4/5 người gặp bảo gầy rồi chậc lưỡi, cố ngăn chữ tàn/xấu ra. Chắc đã đến lúc cần béo lại thế này quá 😀 Bạn Hoàng Huy Việt thấy lúc ấy tớ béo không 🙂
Cố gắng dù không có người tặng vòng nữa vẫn phải xinh tươi hứa hẹn phát tài.
Quyết định vậy đi.
Nguyen Ngoc Tuan vào chụp ảnh em nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>