Bộ Thẻ Học Thông Minh

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 31, 2017

Bộ Thẻ Học Thông Minh
☘ Bộ Thẻ gồm 416 thẻ chia làm 16 chủ đề gần gũi trong đời sống giúp trẻ làm quen và nhận biết sớm, phát triển tư duy , có Song ngữ Anh – Việt nhé, gồm các chủ đề sau..
1. phương tiện giao thông
2. Động vật hoang dã
3. Động vật dưới nước
4. Côn trùng
5. Động vật nuôi
6. Địa danh nổi tiếng
7. Thiên nhiên ⚡️
8. Các loại quả
9. Củ quả
10. Các loại hoa
11. Chữ cái
12. Đồ dùng gia đình ✂️
13. Hình và số ⬛️1️, 2️,3️..
14. Tương Phản ( đen trắng, cao thấp…
15. Đồ dùng cá nhân
16. Nghề nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>