Bói chuyện tình cảm của bạn như thế nào

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

Bói chuyện tình cảm của bạn như thế nào?
Mình đã thử 3 lần chọn, lần nào củng ra câu mình thấy đúng!
Hãy chọn 1 dòng bất kì bạn thích, bỏ dấu “+” đi và viết liền: cmt hoặc chia sẻ là thấy nhé.
Chú ý: Ko thực hiện trên máy tính. Xài điện thoại thôi.
Thấy đúng thì nhớ chia sẻ VÀ LIKE PAGE nhé <3 @+[1888310324723998:0] @+[110129416173028:0] @+[1298522976895992:0] @+[1373827445993734:0] @+[418086558551980:0] @+[1819745788351690:0] @+[1370175356359069:0] @+[1286557418099967:0] @+[957562141049175:0] @+[404856593206330:0] @+[398307550555473:0] @+[417835105241529:0] @+[1586995977991579:0] @+[1664384767198066:0] @+[1062030147274154:0] @+[205436059952676:0] @+[101722350379571:0] @+[1575476729129605:0] @+[1408641499201342:0] @+[1487076604644947:0] @+[101722350379571:0] @+[1288022104600252:0] @+[737544909750894:0] @+[1312452285502801:0] @+[113893265771110:0] @+[756425217866059:0] @+[290281258068215:0] @+[185024678673990:0] @+[915452775220403:0] @+[737544909750894:0] ⚠ Lưu ý: xóa dấu "+" và để liền @ với [#đừng_ai_cách_ra_nhé] - Comment dưới hoặc share là thấy nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>