Các nhà khoa học Trung Quốc đang săn lùng các loại đột biến gene gây dị tật trong dân số và sàng lọc chúng bằng kỹ thuật sàng lọc PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

Các nhà khoa học Trung Quốc đang săn lùng các loại đột biến gene gây dị tật trong dân số và sàng lọc chúng bằng kỹ thuật sàng lọc PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis – chẩn đoán di truyền trước khi nuôi cấy phôi). Theo ước tính của những đơn vị cung cấp PGD hàng đầu, tỷ lệ áp dụng kỹ thuật này ở Trung Quốc hiện đã vượt qua Hoa Kỳ và đang tăng nhanh gấp năm lần.
Ở góc độ đạo đức sinh học, người ta lo ngại: loại bỏ hoàn toàn những căn bệnh di truyền trước khi đứa bé ra đời sẽ làm giảm giá trị và ý nghĩa cuộc sống; kéo giãn khoảng cách giàu nghèo; nguy cơ tái diễn thuyết ưu sinh, phong trào sinh học xã hội ủng hộ việc sử dụng các phương thức nhằm cải thiện cấu tạo gene của dân số, đặc biệt được ủng hộ mạnh mẽ dưới thời Đức Quốc xã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>