Camera thường 100%

person folder_openUncategorizedaccess_time August 21, 2017

1 1 1  
Camera thường 100%
✨Tắm trắng gel Ngọc trai : 100k (sử dụng cho 2 lần tắm ✨
CAM KẾT VÀNG
❌không châm chích
❌không vàng lông
❌không mùi hôi hắc
Trắng lên 3-4 tone lưu độ trắng sáng 8h trên da cho bạn dưỡng kem
Chú Ý ➡️Không có 1loại tắm trắng nào tắm là trắng mãi mãi ,Tất cả là trắng ảo quan trọng là độ trắng lưu trên da bạn bao lâu
Ngay cả các spa tắm trắng cung vay cban cung phải duong kem moi trắng
TẮM TRẮNG LÀ QUÁ TRÌNH RÚT NGẮN THỜI GIAN DƯỠNG KEM THOAI NHA KHÁCH IU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>