Căn cứ vào quy luật ảnh hưởng của tuổi tác đối với khả năng tình dục

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 21, 2017

Căn cứ vào quy luật ảnh hưởng của tuổi tác đối với khả năng tình dục, các chuyên gia tình dục học Mỹ đã tổng kết một công thức về tần suất quan hệ tình dục cho những người từ 20 tuổi trở lên, gọi là quy luật “con số 9”. Theo các chuyên gia, quy luật sinh hoạt này là vừa đủ và đảm bảo sức khỏe cho mỗi lứa tuổi. Cách tính của quy luật này đó là: “tần suất quan hệ = số đầu của tuổi × 9”. Tức là lấy số hàng chục của tuổi mình nhân với 9 và ra kết quả, số hàng chục của kết quả là số ngày cần duy trì chu kỳ “yêu”, còn số hàng đơn vị của kết quả là số lần “yêu”. Theo đó, phương pháp tính tần số yêu từ 20 – 79 tuổi như sau:
– Từ 20 – 29 (2 x 9 = 18) tương đương 1 tuần quan hệ 8 lần
– Từ 30 – 39 (3 x 9 = 27) tương đương 2 tuần quan hệ 7 lần
– Từ 40 – 49 (4 x 9 = 36) tương đương 3 tuần quan hệ 6 lần
– Từ 50 – 59 (5 x 9 = 45) tương đương 4 tuần quan hệ 5 lần
– Từ 60 – 69 (6 x 9 = 54) tương đương 5 tuần quan hệ 4 lần
– Từ 70 – 79 (7 x 9 = 63) tương đương 6 tuần quan hệ 3 lần
– Từ 80 – 89 (8 x 9 = 72) tương đương 7 tuần quan hệ 2 lần
Theo cách tính trên thì một người 27 tuổi, công thức “yêu” của anh (cô) ấy là 2 x 9 = 18, đồng nghĩa tần suất “yêu” phù hợp của anh (cô) ấy là cần quan hệ tình dục 8 lần trong khoảng 1 tuần. Vượt quá tần suất này là thái quá, không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cách tính trên mang tính bình quân và chỉ được xem là tham khảo vì nhu cầu tình dục phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, có thể thay đổi ở mỗi người, tùy thuộc vào tình trạng thể chất, bệnh lý, tình cảm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>