Cầu cho cha mẹ muôn đời bình an

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 22, 2017

Cầu cho cha mẹ muôn đời bình an !
***************************
Vu Lan tháng bảy lại về
Bồi hồi cảm xúc tràn về trong ta
Biết bao lời tiếng thoảng qua
Thì thầm nhắc nhở tận sâu cõi lòng.
Dù cho lúc giận lúc hờn
Khi thăng khi giáng chơi vơi tâm tình
Dù cho nắng sớm mưa chiều
Vô thường biến dịch não phiền trào dâng.
Nhưng thời chẳng thể vong ơn
Sinh thành dưỡng dục một đời bao la
Thân người được khó lắm thay
Nay thời được dưỡng được trao ân tình.
Biết bao lời tiếng thế tình
Ngợi ca công đức hữu tình cạnh ta
Sao mà chẳng thể thiết tha
Cho bằng thinh lặng mẹ cha nhớ về.
Lặng thinh thanh tịnh bốn bề
Thể tâm trong sáng não phiền tiêu tan
Nguyện đem công đức tu hành
Hướng về cha mẹ được lành được an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>