Cây cầu được mệnh danh kỳ dị nhất thế giới

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 18, 2018

Hôm nay đi trong mây trên cây cầu được mệnh danh kỳ dị nhất thế giới. Skybridge langkawi nằm trên đỉnh núi cao 100m so với mặt đất. Công trình này được xây dựng trong nhiều năm, khi xây dựng tất cả các vật liệu được đưa lên bằng máy bay trực thăng. Cùng tham khảo các thông tin liên quan tới Travel trong liên kết sau đây: đất nước nghìn lẻ một đêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>