Chào các đồng chí

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 24, 2017

Chào các đồng chí … lời nói đầu tiên binh nhì Lykio xin chúc sức khoẻ vượt qua mọi bệnh tật cho các đồng chí ….lời nói thứ 2 các đồng chí đã tham gia Fc của Lykio hết chưa ? AHihi
P/s : các bé đại vô cmt điểm danh LKO cho c thấy nào ❤️❤️❤️
Thân ái và quyết thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>