Chuyện hôm qua giờ mới kể

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

Chuyện hôm qua giờ mới kể.
Trên đường đi tổng kết cuối năm về con gái kể: “Hôm nay chia tay các anh chị khối 5 con khóc to lắm, con khóc nức lên thành tiếng luôn. Vì con phải xa các chị như chị Ân, chị My, chị Linh Châu. Con hâm mộ chị Ân múa đẹp, con chỉ mới được làm bạn với chị ấy có mấy hôm mà đã phải xa c ấy rồi. Sau này khi ra trường phải xa bạn Minh Anh với Tú Anh thì không biết con phải khóc như nào nữa ,mẹ ạ”.
Ôi con gái của tôi nó cũng đa cảm giống mẹ nó quá. Hôm qua mẹ cũng không dám lên chia tay các anh chị khối 5. Vì mẹ cũng sợ là khi nhìn thấy các anh chị ấy khóc thì mẹ cũng sẽ không kìm được nước mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>