Có người mất 1 tháng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 16, 2017

Có người mất 1 tháng
Có người mất 2 tháng
Có người mất đến 3 tháng để có được hệ thống phát triển đều đặn, kiểm soát được lượng hàng nhập vào & lượng hàng xuất ra trong 1 tháng
❓Vậy tại sao mà các bạn mới gia nhập lại Chán – Nản – Bỏ Cuộc sớm như thế ????
‼️T chỉ muốn nói: Tất cả là cả 1 Quá Trình Lâu Dài & Bền Bỉ ….
Đòi hỏi sự linh hoạt & tính toán ….
Tìm Tòi & Sáng Tạo ….
‼️Đi nhanh hay đi chậm không quan trọng bằng việc các bạn làm Chắc Tay như thế nào
‼️Cho nên, đã yêu thích công việc kinh doanh, thì hãy liều lĩnh lên, đâm đầu vào làm, đâm đầu vào mà nghĩ cách để hệ thống của các bạn phát triển …. Đừng ngồi đó mà mơ mộng viển vông hay kêu ca phàn nàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>