Đắng lòng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 21, 2017

Đắng lòng
SỐNG THẬT TẾ ĐỂ CUỘC ĐỜi THẬT TẾ….
Bảo sao ck ko muốn về nhà??
Bảo sao ck thích ăn phở!
Về nhà mà nhìn ntn thì đến cả e cg ngán chứ đừng nói đến mấy ông ck!
Nào các chế ib ngay đê! Để làm cuộc cách mạng đê chứ! Chả phải đi đâu xa, cứ ngồi nhà ý!
Chanh cũng thành cam
Mướp cũng phải thành bưởi ạ!
Ngực cứ đẹp đê, lúc nào cg phơi phới đê, suối chảy ko nghỉ đê, chả có ck nào bỏ đc đâu ạ!
Ib để dk tư vấn kĩ hơn nhé nhé nhé
Hotline: 0904100134

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>