Đầu tiên

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 25, 2017

Đầu tiên, cá nhân tôi cũng như đa số người dân thành phố cực kỳ ủng hộ Ông Đoàn Ngọc Hải trong chiến dịch đòi lại Vỉa Hè cho người đi bộ. Nhưng chúng tôi muốn Ông cùng các cộng sự của mình làm việc một cách Thông Minh, Hiệu Quả và mang tính Nhân Văn, chứ không phải cái kiểu trù dập, chợ búa như ông đang làm.
Cách ông hành xử với người dân cực kỳ gia trưởng, bảo thủ và thiếu tôn trọng. Ông cậy quyền, cậy thế, cậy có mái che, cậy được được nhiều người ủng hộ nên ông bắt đầu làm bừa, làm càn, làm cùn.. làm theo kiểu mình là nhất.
Giá như ông cho Khách sạn New World một ngày để họ tự xử lý, thì bố họ cũng không dám đòi ngày thứ hai mà còn được mát lòng. Ông cũng tiết kiệm được đống tiền cho nhà nước, lính của ông cũng đỡ vất vả.
Đã thế ông còn có thể chứng tỏ cho nhân dân thấy rằng ông là một người thông minh, tri thức và đầy nhân văn và ủng hộ ông là một quyết định vô cùng đúng đắn.
Đằng này….!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>