Đây là những lý do khiến nhiều người tốt phải chịu cay đắng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 23, 2017

Đây là những lý do khiến nhiều người tốt phải chịu cay đắng. Vì họ tốt. Họ thấy ai gặp nguy thì không thể im lặng và khoanh tay mặc kệ. Ôi Đức Tổng Jos Ngô Quang Kiệt và các cha tốt lành. Khi rời trường học ĐCV tôi đã gặp Đức Tổng xin đi về và thôi học. Tôi sai lỗi thì về vậy mà an ninh sau này đến hỏi gia đình: hay là cậu Đạt về là do Cụ Kiệt muốn cậu ra ngoài làm gì chăng? Cái đầu đen tối của hơn luôn nghĩ chuyện mờ ám.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>