Dễ trăm lần không dân cũng chịu

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 19, 2017

Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong. Với sự đấu tranh của mệ Lợi một người đàn bà từng đi ăn xin ở chợ Mới, chợ Trường yêu cầu cán bộ không bị nước ngập chuồng lợn cũng khai để nhận tiền hỗ trợ của nhà nước gần chục triệu đồng phải ủng hộ sân bóng. Thế là tư tưởng thông suốt bà con hăng hái lao động chỉ trong một buổi mai là xong. Lần nào cũng vậy! Ngoài nghĩa vụ đóng góp Làng Minh Lệ cả nhà đều đi làm và ủng hộ số tiền vào loại cao nhất xóm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>