Đi taxi ở Cairo:

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 25, 2017

Đi taxi ở Cairo:
– Nếu gọi Uber cho một cuốc khá gần từ khách sạn Sofitel ra bảo tàng ngay quảng trường Tahrir không đến 2km thì giá khoảng… 12 bảng, tức là khoảng 15.000 đồng
– Nếu gọi taxi, toàn taxi dù thôi, không có mào gì cả và ở Việt Nam thì chắc không đủ điều kiện lưu hành vì quá cũ, thì giá khoảng 40.000 đồng. Chở bao nhiêu người cũng được nếu nhét vừa, thậm chí 2 người ngồi ghế trước. Và nhiều người thì trả thêm tiền. Đơn giản.
– Nếu gọi xe của khách sạn (chỉ có xe to) thì chi phí khoảng 150.000 đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>