Uncategorized

Đọc sách ko hiểu nên ghi chú “không hiểu” để còn nhớ mang đi hỏi thêm

Đọc sách ko hiểu nên ghi chú “không hiểu” để còn nhớ mang đi hỏi thêm.
Hoặc 1 thời gian sau đọc lại, nếu lúc đó hiểu ra thì tốt, nếu lúc đó vẫn không hiểu thì có nghĩa mình vẫn chưa phát triển lên tốt như mình mong muốn.
Mình thường đọc sách với 1 tập giấy nhớ và bút chì, nghĩ ra cái gì hoặc tâm đắc cái gì thì note lại, sau này mở lại sách đọc lại những note đó học được rất nhiều.
Khi đọc sách, có những ý tưởng loé lên trong đầu, nên note lại ngay vì chính chúng ta đôi khi gấp quỷên sách lại là đã quên ngay ý tưởng đó.
Dạo này đọc sách với quả Pomodoro này thấy hiệu quả hơn hẳn, tập trung và nhiều ý tưởng hơn hẳn.