Dù viết rất nhiều bài báo nhưng không hiểu sao tôi không bao giờ có thể viết về mẹ mình

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 15, 2017

Dù viết rất nhiều bài báo nhưng không hiểu sao tôi không bao giờ có thể viết về mẹ mình. Nhiều lần định viết về Bà nhưng hễ cứ ngồi trước bàn phím là chữ nghĩa biến đi đâu mất. Tôi ước gì tôi có thể viết về Mẹ, viết về sự khổ cực và hy sinh vô bờ bến suốt đời dành cho chồng con của Bà. Tôi ước gì tôi có thể ghi lại những mẩu chuyện Bà kể hồi tôi còn nhỏ tôi khó nuôi như thế nào và Bà cực khổ như thế nào. Ôi, Mẹ! Ước gì tôi có thể diễn tả tình cảm của mình dành cho Mẹ. Tôi thấy mình quá vụng về và dốt nát khi không thể viết về Mẹ của mình. Như bao nhiêu người con khác, tôi chỉ có thể thốt lên rằng, tôi ước Mẹ sống mãi với các con. Thật hạnh phúc không gì có thể tả được khi tôi vẫn còn có Mẹ. Thật hạnh phúc không gì có thể so sánh khi chúng ta còn có Mẹ bên mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>