Đừng buồn

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 14, 2016

Đừng buồn!
Sẽ có nhiều ngày bất chợt
Bàn chân xiêu vẹo, anh buồn
Mắt nhìn mây trời u ám
Nhạt cười lòng khóc mênh mang
Sẽ có nhiều ngày thênh thang
Trói anh vào vòng tràng duệ
Xiết trái tim nồng vạn tuế
Hẹp trong xám tối ê chề….
Bùn tanh hiến nhiều hương quý
Dằn lòng bái tổ vinh quy
Ở đâu cũng cần giá trị
Từ trong phúc đức chuyên cần
Bố luôn về anh tâm sự
” Khi buồn nhập thể thiền sư
Lặng thu nhiều nguồn thanh điển
Cho tâm, thể, thức an hiền”
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>