” Giáo dục nghĩa là tạo ra những con người sáng tạo

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 27, 2017

” Giáo dục nghĩa là tạo ra những con người sáng tạo…
Ta phải tạo ra các nhà phát minh, các nhà cách tân, không phải kẻ tuân phục”
Sáng nay tại đường sách Q1, dịch giả Hoàng Hưng giới thiệu tác phẩm ” Xây dựng cái thực ở trẻ” của nhà tâm lý học Thuỵ Sỹ: Jean Piaget ( 1896-1980)
PS: Khác hoàn toàn với giáo dục Việt Nam, biến học trò thành những con vẹt, con cừu thuần phục , thủ tiêu tư duy sáng tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>