Ha

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

Ha-Joon Chang: Huyền thoại lớn nhất về toàn cầu hóa là việc cho rằng đó là một quá trình được thúc đẩy bởi tiến bộ công nghệ. Điều này đã cho phép các nhà bảo vệ toàn cầu hóa gọi những người phê bình [toàn cầu hóa] là những “người Luddites hiện đại” (Luddites, phong trào công nhân ngành dệt, vào thế kỉ 19 tại Anh Quốc, đã phá hoại các máy dệt vì cho rằng máy móc đã đánh cắp việc làm của họ – ND), những người đang hoài cổ chống lại với sự tiến bộ không ngừng của khoa học và cô…
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>