HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 2016 NHẬP HỌC từ 16

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 16, 2016

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 2016 NHẬP HỌC từ 16 – 19/8/2016. ĐH SPKT Tp. HCM
BƯỚC 1: SV NHẬN TÚI HỒ SƠ TẠI SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM & KÊ KHAI CÁC MỤC TRÊN TÚI HỒ SƠ (SV sử dụng túi hồ sơ do Nhà trường phát).
BƯỚC 2: SV ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ, TIỀN GIÁO TRÌNH,… TẠI PHÒNG A1.102, TÒA NHÀ TRUNG TÂM.(SV đã đóng tiền qua ngân hàng bỏ qua bước 2, thực hiện bước 3).
BƯỚC3: SV NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC; NHẬN SỔ TAY SV & LỊCH SINH HOẠT, HỌC TẬP TẠI TẠI PHÒNG A4.101, TÒA NHÀ TRUNG TÂM (SV xếp hồ sơ theo thứ tự – có hướng dẫn theo hình phía dưới).
BƯỚC 4: SV LÀM THỦ TỤC VỀ Y TẾ VÀ KHÁM SỨC KHOẺ TẠI PHÒNG A4.102, TÒA NHÀ TRUNG TÂM.
BƯỚC5: SV CÓ NHU CẦU NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ, LÀM THỦ TỤC & KÝ HỢP ĐỒNG NỘI TRÚ TẠI PHÒNG A4.103, TÒA NHÀ TRUNG TÂM.
BƯỚC 6: SV LÀM CÁC THỦ TỤC VỀ ĐOÀN, HỘI TẠI PHÒNG THƯ VIỆN SỐ, TÒA NHÀ TRUNG TÂM.
SV CÓ NHU CẦU TƯ VẤN, HỖ TRỢ NHÀ TRỌ, LIÊN HỆ TẠI PHÒNG A5-102A, TÒA NHÀ TRUNG TÂM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>