KHÁC BIỆT OMEGA3 ori và omega3 trên thị trường

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 22, 2017

KHÁC BIỆT OMEGA3 ori và omega3 trên thị trường
——
Vì sao omega3 ăn mòn xốp????
Nếu omega3 chứa axit béo từ tổng hợp thường là axit phân cực, dễ hoà tan xốp nên nếu omega3 tổng hợp ăn mòn xốp mạnh hơn
Ngược lại nếu axit hữu cơ, độ tinh khiết càng cao thì càng khó hoà tan xốp
Vì thế, người ta có thể phân biệt omega3 thiên nhiên hay tổng hợp bằng cách xem khả năng ăn mòn xốp của omega3
===>
Nếu omega3 trên thị trường đã tốt, nhưng vẫn để lại những hiện tượng ăn mòn xốp như dưới đây
Thì omega3 ORIFLAME tinh khiết hơn nhiều và thuộc top omega3 tốt nhất trên thế giới
BẠN SẼ CHỌN OMEGA3 hãng nào???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>