Khi mn cứ thấy thích là chia sẻ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 25, 2017

Khi mn cứ thấy thích là chia sẻ.
Nhiều lúc chẳng hiểu sao mn thích chia sẻ nhiều thế trong khi nd chắc gì đã đọc.
Làm ơn đọc hết nd hãy chia sẻ ý. Ko ng ta cười cho đấy. 1 bài viết như dở hơi và chắc chăn thêm là các bạn đag tiếp tay qc miễn phí cho ng bán hàng. Nhớ vụ trà đá cách đây mấy hôm là vậy. Hay Tùng Sơn nổi như cồn khi chẳng có tí tài năng j.
Làm ơn đi chứ đâu cũng thấy chia sẻ mấy thứ lt ấy.
Chủ bài viết chẳng có quà đâu. Mà đâm đầu vào like và chia sẻ
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>