Uncategorized

Khởi hành thôi

Khởi hành thôi!
Oh! 10 năm mới lại có một chuyến du lịch cùng nhau! 10 năm tất tả lo toan; 10 năm nặng nề cuộc sống. Hạnh phúc cũng phải tốn kém: tiền bạc, sức khoẻ, tình yêu, cuộc sống… chịu thôi! Quan trọng là còn được bên nhau. Hạnh phúc em nhé!