[lại ngữ pháp tiếng Anh]

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 15, 2017

[lại ngữ pháp tiếng Anh]
(Ý kiến cá nhân) Tôi cho rằng học sinh chuyên Anh hiên nay, nếu phụ huynh không đầu tư cho con học phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ theo các “kênh” khác thì chắc chắn, với lối đào tạo lỗi thời, phần lớn các em sẽ rất giỏi khả năng… bắt lỗi người khác – trong khi năng lực SỬ DỤNG ngôn ngữ lại rất hạn chế.
Bài dưới đây copy y nguyên nhận xét của thầy Stephen Krashen – một trong những cây “đại thụ” trong TESOL.
“Tôi cho rằng việc dạy ngữ pháp cần bắt đầu với những ví dụ ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc sống thực như báo chí, tiểu thuyết, ca nhạc, quảng cáo, hướng dẫn, khẩu hiệu, hội thoại, vân vân…” (theo Michael Rosen)
Các nghiên cứu trong các tạp chí chuyên ngành đều khẳng định rằng nhận định trên của Michael Rosen là chính xác. Chúng ta hấp thụ hoặc tiếp thu những quy luật phức tạp của ngữ pháp thông qua hoạt động đọc, chứ không phải qua việc ghi nhớ các quy luật phức tạp mà đôi khi ngay cả đến các nhà ngôn ngữ học chuyên ngành còn cảm thấy khó mà hiểu nổi.
Khoa học nghiên cứu lĩnh vực này trên 100 năm nay đều khẳng định rằng việc dạy ngữ pháp không có tác dụng đối với kỹ năng viết, và rằng chính số lượng sách đọc, đặc biệt là dạng sách báo tự chọn khi rảnh rỗi, mới tạo ra những thay đổi đáng kể tới chất lượng bài viết. Những người ủng hộ việc dạy ngữ pháp đơn lẻ cho trẻ nhỏ hoàn toàn có quyền bất đồng với kết luận này, nhưng không được quyền phớt lờ nó.
Stephen Krashen
Nói cách khác, học sinh giỏi ngữ pháp không đồng nghĩa với học sinh giỏi tiếng Anh (sử dụng tốt). Nên nếu ta vẫn dựa vào ngữ pháp để tuyển chọn cho khối chuyên Anh, khả năng cao là sẽ loại đi một số em thực sự giỏi sử dụng ngôn ngữ này – nhưng lại “ngố tàu” với mấy bài ngữ pháp đánh đố.
(phần tiếng Anh ở dưới)
Missing from the debate over grammar teaching
Sent to the Guardian, May 13, 2017
“I think grammar teaching should start with real examples of language in use: journalism, fiction, songs, ads, instructions, headlines, transcripts of conversations and so on.” (Michael Rosen, “Can split digraphs help children learn to read and write?” May 13, 2017)
Research published in professional journals confirms that Michael Rosen is correct. We absorb, or “acquire” the complex rules of grammar through reading, not through learning complex rules that sometimes even professional linguists find hard to understand.
Studies done over the last 100 years confirm that grammar instruction has no impact on writing and that the amount of reading done, especially self-selected recreational reading, has a profound impact on writing quality. Advocates of intensive grammar instruction for young children are free to disagree with this research but are not free to ignore it.
Stephen Krashen
Link bài báo: https://www.theguardian.com/…/can-split-digraphs-help-child…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>