Lắng nghe tiếng thở của mình trong đêm …

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 25, 2017

Lắng nghe tiếng thở của mình trong đêm …
Đôi tay cố nắm thật chặt để kìm nước mắt rơi …
Mạnh mẽ là thế … nhưng chỉ là tự cố dối long .
Chuyện lâu lắn rồi nhưng đến hiện tại tôi chua thể quên …
Chỉ biết tự thở than với chính mình …
Tự nói đừng như thế nữa nhưng thạt sự buồn lắm ….
Và nếu không có những lúc thế này thì làm sao biết được …
Là tình yêu đã dành cho 1 người là nhiều bao nhiêu …
Người thật long nhất không phải là người hứa yêu thương ta suốt đời
Mà là người âm thầm hy sinh trong lặng thinh chỉ mong ta được vui ,
Biết như vây nhưng đôi khi trong cuộc đời mỗi chúng ta …
Vẫn đánh rơi 1 người chân thành để chạy theo tình yêu mới .
Người cô đơn nhất không phải là người chẳng còn ai bên cạnh …
Mà là người có tất cả những vẫn cảm thấy cô đơn trong long .
Hanh phúc … vẫn biết là những điều giản đơn …
Nhưng lại là thứ khó nắm bắt nhất …. trong cuộc đời … mỗi chúng ta …
C :
Câu chuyện của thời gian hay thường buồn nhiều hơn vui .
Nhưng ai cũng vậy rồi sẽ đến lúc phải lựa chọn .
Chôn sâu quá khứ … và bước tiếp hay ở lại ..cùng kí … ức đợi chờ .
Trong mỗi lựa chọn điều có nỗi buồn và niềm vui riêng .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>