Uncategorized

Lãnh đạo không phải là 1 vị trí

Lãnh đạo không phải là 1 vị trí, lãnh đạo là một năng lực và nó có các cấp độ khác nhau.
Lãnh đạo ở dạng cấp trên, được ai đó đưa bạn trở thằng 1 quản lý hay đơn giản là có tiền thuê 1 ai đó làm việc, là cấp độ thấp nhất.
Việc tiến lên các cấp độ cao hơn được biểu hiện bằng những năng lực con người sâu hơn.
Tuy nhiên việc lãnh đạo k chỉ là kỹ năng, năng lực mà nó đòi hỏi 1 cái đạo của người quản trị. Triết lý con người và tâm được được người khác tâm phục.
Dù là trường phái pháp trị, hay nhân trị thì cũng không thể chỉ có 1 trong 2. Đòi hỏi sự kết hợp khéo léo dựa trên nền tảng bản năng về nhu cầu của con người.
Hôm qua đi học thầy giáo có dạy về lãnh đạo ( thiên về pháp trị) có nói: Lãnh đạo là người có khả năng làm cho người khác ám ảnh về công việc.
Mình mới chột dạ hỏi, thầy ơi vậy là quát mắng, đe dọa và gây áp lực về công việc để nhân viên ám ảnh về công việc thì là lãnh đạo?
Thầy nói: thế thì làm sao mà làm việc đươc, sự ám ảnh ở đây phải hướng đến đạt mục tiêu.
Như vậy tôi hiểu rằng nó có nhân trị ở đây. Và nó là sự ám ảnh tự nguyện và cảm hứng.
Phản ánh năng lực lãnh đạo chính là đội ngũ trung thành vơi họ.