Lịch tất niên kín mít

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time January 18, 2017

Lịch tất niên kín mít, lê la quán xá rượu thịt, tự thấy sức khoẻ bị tàn phá lãng xẹt. Chợt nhớ Nguyen Duc Thanh có viết trong tút nào đó lâu rồi:
Ananda hỏi Đức Phật:
– Làm sao khỏi hết mọi tai ương bệnh tật?
– Ăn ít thôi, Ananda!
– Làm sao tiêu trừ mọi phiền não khổ đau?
– Hãy nhịn ăn, Ananda!
Nhân đó viết bài thơ đường luật tặng những bạn đang phải hùng hục nhậu nhẹt tất niên:
VỊNH SỰ ĂN
Ăn uống bao nhiêu buổi mới tài
Ngày ba bốn bận đói luôn dài
Điểm tâm bát nước lèo bôn bốn
Lau miệng tờ khăn giấy gài gài
Quân tử húp canh lòng nấu một
Mỹ nhân băm thịt khó mà dai
Lê la quán xá đồn nhiều lộc
Nào biết kiêng khem giống mới hài!
Chúc mọi người kiêng khem tốt và đón Xuân vui!
18.01.17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>