Uncategorized

Lu loa lu loa suốt ngày

Lu loa lu loa suốt ngày. Ts không phải tôn giáo nhưng cứ tự nhận là Phật pháp, là một trong 84000 pháp môn, mà đã là pháp môn lại đéo có nghi lễ, nghi thức, tổ chức và người có dám chịu trách nhiệm ….THÌ nó là ma quái em ạ. Ma nên không có định hình định danh, quái là quái thai không ra kiểu gì. Các em cứ tự mua gương dát bốn phía rồi ngồi mà soi xem hình ảnh của mình đi. Cái gì thì cũng phải định danh định dạng rồi mới bảo người ta công nhận yêu quý tôn vinh được. Cứ tán loạn hình thần như thế, mãi không nhập hình nhập dạng được chỉ suốt ngày tạm trú tạm cướp hình, pháp, danh của các môn phái, hình thức, tổ chức khác thì cứ im lặng lên sân thượng mà tu luyện cho nó ra cái hồn cái hình đi đã. Mà sao không đi hết sang các quốc gia cho phép mà tập, bảo sư phụ các ngươi giúp mà sang mỹ í. Đi hết đi cho rộng vườn.