Minh đang phân vân giữa

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 16, 2017

Minh đang phân vân giữa
1 trong 2 con xe này…
Mercedes-ben E250
Giá 2tỷ490 triệu
Và em BMW 520i 2017
Giá 2tỷ098 triệu cả nhà ai có kinh nghiệm
Về xe cộ thì cho em xin ý kiến với ạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Để chọn 1 ảnh làm
avatar facebook
cho nó sáng ạ
Xin cảm ơn cả nhà đã góp ý ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>