(Mỗi lần post bài của RFI lại nhớ tới hồi trước có thằng tâm thần đi tố cáo là RFI là chi nhánh của RFA (Đài Châu Á tự do)

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

(Mỗi lần post bài của RFI lại nhớ tới hồi trước có thằng tâm thần đi tố cáo là RFI là chi nhánh của RFA (Đài Châu Á tự do). Mà RFA là đài phản động nên RFI là chi nhánh của RFA cũng là phản động luôn. Vậy ai hay share bài của RFI cũng là phản động. Tâm thần và ngu như thế mà cũng có kẻ mang danh là PGS.TS (tên Lê Sỉ Cu), có chức vụ kha khá tin lời và dùng cái đó để đi chụp mũ phản động cho người khác. Đúng là ở Việt Nam này không thiếu những kẻ tâm thần và ngu dốt, nhưng lại …
Continue Reading

Comments

  1. Cái tên Lê Sỉ Cu nghe vừa lạ vừa quen quen nhể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>