Mỗi một sản phẩm là một câu chuyện

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 24, 2017

Mỗi một sản phẩm là một câu chuyện !!!
Vì để làm ra một sản phẩm, bạn phải dành thời gian lắng nghe khách hàng của mình, lắng nghe câu chuyện khiến họ lựa chọn sản phẩm của bạn, lắng nghe ý nghĩa mong muốn mà họ muốn bạn gửi gắm vào sản phẩm, lắng nghe phong cách, sở thích của họ. Nhưng hơn thế là đam mê, là tình yêu và tâm huyết mà bạn dành cho mỗi sản phẩm handmade …. Đấy là cách tôi nuôi nấng chải chuốt đam mê của mình, để cứ thế những phút giây khi được nhìn thấy khách hàng của mình họ hạnh phúc, họ hài lòng là tôi lại hạnh phúc và có thêm nghị lưc để tiếp tục phát triển đam mê !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>