MỐI TÌNH TAY BA

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 19, 2017

MỐI TÌNH TAY BA
Trăm năm trong cõi tình trường
Chữ tình chữ nghĩa vẫn thường ghét nhau !
Hoạn Thư tức tưởi đêm thâu
Sinh vui hoa nguyệt còn lâu mới về…
Nàng Kiều tiễn tận chân đê,
Chàng đi chẳng nở,chàng về không xong.
Chém cha cái kiếp làm chồng
Mày râu cũng chịu mắc vòng trầm luân !
Lửa ghen càng dập càng bùng,
Đẩy Kiều Sinh xuống tận cùng bể đau !
Bắt nàng dâng rượu đứng hầu,
Bồ hòn chàng ngậm,ruột rầu như dưa…!
Dòng thu tuôn chảy như mưa
Dây đàn đẫm lệ,tiếng tơ nao lòng !
“Cùng trong một tiếng tơ đồng,
“Người ngoài cười nụ,người trong khóc thầm”
Chàng khuyên nàng chạy thoát thân
Aí ân chàng chỉ có ngần này thôi.
Vợ chàng lòng dạ hẹp hòi
Còn chàng chẳng xứng là người đàn ông.
Trông vời trời bể mênh mông,
Nàng Kiều bước tiếp vào vòng trần ai…!
Hà nội ,Tháng 2 năm 2016
Tác giả : Nguyễn Văn Pứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>