Mùa Giống :)

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 25, 2017

Mùa Giống 🙂
Đi thăm vườn cười tươi hơn hớn mà lòng nặng trĩu. Bán ế chút là cây già, ra hoa hết… đành ngậm ngùi an ủi nhau “mình để giống”. Làm nông nghiệp hữu cơ có 1 điều rất hay ho đó là sự gắn kết bền chặt. Đã hợp tác rồi là dựa lưng nhau sống. Cửa hàng sống được, vườn mới sống được và ngược lại. Dù hôm qua ai cũng căng thẳng vì trồng ra mà bán ko được, nhưng hôm nay gặp nhau lại nhìn nhau cười. Hoa cúc cười, hoa cải cười… đến hành baro cũng nở hoa cười đc mà, có gì mà ko thể đâu. Lại cùng cố gắng.
#organicfarm #organiclife
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>