Ngày hôm ấy

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 18, 2017

Ngày hôm ấy, vua ngự giá khởi hành, trời mưa nhỏ, gió bấc. Tư thiên giám Tạ Khắc Hài tâu rằng:
-Mưa là mưa nhuần quân, gió từ phương bắc là gió hoà.
Cho nên khi thuyền vua đi, có câu thơ rằng:
-Trăm vạn quân đi đánh cõi xa
Mui thuyền mưa dội thấm quân ta.
Dọc đường, hễ qua đền thờ thần nào đều sai quan tới dâng lễ tế, để cầu cho quân đi thắng trận.
Lê Thánh Tông nghĩ núi sông nước Chiêm có chỗ chưa biết rõ ràng, liền sai thổ tù Thuận Hoá là Nguyễn Vũ vẽ hình thế hiểm dị của nước Chiêm dâng lên.
Vua thân hành soạn ra “Bình Chiêm sách”, ban cho các doanh. Trong Bình Chiêm sách, nói có 10 lẽ tất thắng, có 3 việc đáng lo. Vua sợ rằng tướng sĩ chưa hiểu, sai chỉ huy Nguyễn Thế Mỹ dịch ra quốc ngữ để nhắc lại.
Ngày mồng 7, vua tự mình dẫn hơn 1000 chiếc thuyền, hơn 70 vạn tinh binh ra hai cửa biển Tân Áp và Cựu Toạ dựng cờ thiên tử, đánh trống hò reo mà tiến.
Ngày 27, vua tự mình đem đại quân đánh phá thành Thi Nại, chém được hơn 100 thủ cấp.
Ngày 28, vua tiến vây thành Chà Bàn.
Ngày 29, đến sát chân vây thành mấy vòng.
Ngày mồng 1 tháng 3, hạ được thành Chà Bàn, bắt sống hơn 3 vạn người, chém hơn 4 vạn thủ cấp, bắt sống Trà Toàn rồi đem quân về.
Trà Toàn cúi đầu quỳ xuống. Vua hỏi qua người phiên dịch rằng:
-Ngươi là chúa nước Chiêm phải không?
Toàn trả lời:
-Vâng.
Vua hỏi:
-Có biết ta là vua không?
Toàn trả lời:
-Tôi nhìn thấy phong thái, đã biết là thánh thượng rồi.
Vua hỏi:
-Ngươi có mấy con rồi?
Trả lời:
-Tôi có hơn 10 đứa con.
Đỗ Hoàn nói:
-Hắn đã kêu van xin làm thần tử, xin bệ hạ tha cho khỏi chết.
Vua nói với Toàn:
-Trong đám gươm giáo, ta sợ ngươi bị hại, nay may còn sống đến đây, ta thực yên lòng.
Bèn sai đưa Toàn ra ngoài ty Trấn điện làm nhà nhỏ cho ở đấy. Các quan dẫn Toàn ra hơi gấp. Vua bảo:
-Đưa đi thong thả thôi, người ta là vua của một nước, sao lại bức nhau đến như vậy?
Ngày mồng 2, vua thấy đã phá được thành Chà Bàn, liền xuống chiếu đem quân về. Vua dụ rằng:
-Hai châu Thái Chiêm và Cổ Luỹ trước là đất của ta, đời gần đây bị mất về nước Chiêm, nay lấy lại được hết, đặc cách sai bọn các ngươi trấn giữ. Có kẻ nào không chịu nghe theo, cho giết trước rồi tâu sau!
(Lược trích Đại Việt sử ký toàn thư)

Comments

 1. Nguyen Quoc Khanh

  Anh Lộc ơi cho em là Đại Việt sử ky toàn thư có tổng cộng bao nhiêu cuốn vậy anh?

  1. Loc Vinh Pham

   anh mua cuốn 5 kilogram.

 2. Phong thái quân vương hợp lý hợp tình.
  Lúc cần nhu thì nhu nhuyễn như lau, lúc cần cương thì cương mãnh như đá
  Thật đúng là đấng quân vương muôn đời tôn kính!!!

  1. Loc Vinh Pham

   sử là những bài học mà, xem người xưa có cái hay gì rồi mình học theo.

 3. Loc Vinh Pham

  còn Đại Việt sử ký tiền biên và Đại Việt sử ký tục biên nhưng hiện tại kiếm chưa ra.

 4. Loc Vinh Pham

  đều khác nhau hết đấy

 5. Nguyen Quoc Khanh

  Phải cuốn này không anh

 6. 4 vạn người chết, 3 vạn bị bắt sống. Thánh Tông chắc bắt nô lệ, vét sạch kho tàng, đốt phá đã rồi mới rút quân về, để lại cho vua chiêm căn nhà nhỏ bên cạnh kinh thành đổ nát cùng 1 triều đình kiệt quệ. Đúng là bi kịch cho người Chăm :(.

  1. Loc Vinh Pham

   Vua sai đồng thái giám Nguyễn Đảm dụ các tướng sĩ ở doanh rằng:

   “Tất cả kho tàng, của cải trong thành đều phải niêm phong giữ kín, không được đốt cháy, Trà Toàn nước Chiêm phải bắt sống đưa về viên môn, không được giết chết”

   Ngày mồng 8, vua đến sông Phi Lai. Vua thấy hoàng hậu ngồi thuyền, có thái tử theo hầu, vội đi thuyền nhẹ đến, thay áo, lên thuyền rồi về hành điện ở Thiên Phái. Chúa Chiêm là Trà Toàn vì lo lắng thành bệnh, đến đây thì chết. Sai chém lấy đầu Toàn, đốt xác ném xuống sông, chở đầu hắn mang đi, lại cắm lá cờ trắng ở đầu thuyền đề mấy chữ rằng: “Đầu của tên đầu sỏ tội ác Trà Toàn nước Chiêm Thành” để cho thiên hạ đều biết.

 7. Lê Đức Mạnh

  Tổng 24 cuốn chữ Hán,xuất bản ra tiếng Việt hiện nay dựa trên Nội các quan bản 1697 thì khoảng 1000 trang.

 8. Nguyen Quoc Khanh

  Dạ cảm ơn rất nhiều

 9. Mang những 1000 chiến thuyền và 70 vạn đại quân. Đây là quân số lớn nhất của Đại Việt mà mình từng nghe thấy.và bjo mới biết quân Đại Việt cũng huy động đc đông như thế này

  1. Loc Vinh Pham

   có thể bao gồm cả dân phu luôn, chứ đông như thế lương ko đủ nuôi đâu.

 10. Quoc Hai Nguyen

  ^ quả sau cũng hơi thốn nhỉ

 11. Nhưng so với dân số thời bấy giờ thì có lẽ đây cũng là một số lượng quân và phu khá lớn.

 12. Vậy là vua chiêm còn thảm hơn thế, chết tha hương mà thây còn không nguyên vẹn. Thánh tông thật có đức, vua điều động mấy mươi vạn quân đi mà ko cần chiến lợi phẩm gì, tài sản của dân champa được giữ nguyên, “Tất cả kho tàng, của cải trong thành đều phải niêm phong giữ kín, không được đốt cháy,”. Người chăm chắc rất cảm kích vì bọn ác vào nhà họ giết người mà không cướp, hiếp, phá. Nhà vua chắc thấy thắng giặc là đủ rồi, không có chuyện ông ra lệnh phá hủy thành Đồ Bàn, để lại đống đổ nát hoang tàn mà không còn ai dám vào ở nữa,.

 13. Chân Chính

  mình thấy số lượng cảm thấy k0 đúng lắm,nói chung chỉ tương đối k0 chính xác dc

 14. Nguyễn Tài Thiên

  70 vạn quân mà đánh Thi Nại chém được 100 thủ cấp. Suy ra 7000 người mới chém được 1 thủ cấp :v

  1. chém dc 100 cái đầu, còn lại thì bị chém chỗ khác

 15. Đăng Trung

  Thành Hoàng Đế mà 🙂

  1. Loc Vinh Pham

   Hoàng Đế là thành Đồ Bàn hoặc Chà Bàn, Nguyễn Nhạc chiếm lấy nên đổi tên.

 16. Nguyễn Trần Thái

  “ko cần chiến lợi phẩm gì”: đã chiếm hơn nửa giang sơn nước người ta rồi còn không tính là chiến lợi phẩm sao bạn

 17. Mỉa mai thôi :), quân Lê đông đến hơn 25 vạn người, cướp giết đốt phá như ri, 3 vạn người chiêm bị bắt đều thành nô lệ cả thì gia sản của họ đi đâu chứ? ko mang về được chút chi lấy gì bù quân phí. Vậy mà sử còn ghi vua cho niêm phong kho tàng, ko cho đốt cháy. Chắc để kiểm kê mang về, ko để cho tướng sĩ ăn mãnh, chứ chẳng để cho dân chiêm hưởng đâu.

 18. Vùng nam trung bộ thì gió bấc thổi kiểu gì?

  1. Loc Vinh Pham

   lúc ấy còn đang ở Thanh Hoá

 19. Hoang Phuong Nam

  đúng vậy, số lượng 100 vạn này là không thể vào thời đó, ngay cả 29 vạn quân Thanh cũng ko phải quân số đúng

 20. Hoang Phuong Nam

  Sách giờ đọc theo kg chứ ko đọc theo trang nữa rồi

 21. Huỳnh Ngô Minh Hiếu

  Mình đi fahasa thấy có cuốn Gia Long và người pháp Lộc có biết cuốn đó ko

  1. Loc Vinh Pham

   một thời tôi quảng cáo cái đó còn gì

 22. Khổng Tâm

  sử thời Lê đa số hơi “chém” 1 chút, chỉ 1 chút thôi,, vì 20 năm trước nhà Minh đã đốt mún hết sách của Đại Việt rồi :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>