Ngày hôm nay sẽ là 1 ngày tốt của bạn

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 8, 2017

Ngày hôm nay sẽ là 1 ngày tốt của bạn!
Tuần này sẽ là 1 tuần thành công của bạn!
Tháng này sẽ là 1 tháng tuyệt vời của bạn!
Nếu bạn nghĩ như thế, tin như thế thì nó sẽ như thế.
Còn nếu bạn nghĩ ngược lại: ngày hôm nay là ngày tệ hại, tuần này là tuần thất bại, và tháng này là tháng không tốt thì nó cũng sẽ như thế.
Suy nghĩ có một sức mạnh vô song!
Hãy luôn suy nghĩ và tin tưởng và điều tích cực, bạn sẽ thành công và hạnh phúc.
LMC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>