Ngôi sao le lói dưới vầng mặt trời đang hé rạng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 13, 2017

Ngôi sao le lói dưới vầng mặt trời đang hé rạng
Có chàng ta mới có thể nhìn rõ được
Hứng trọn ánh dương kia trong đôi mắt
Không có chàng, ta nguyện đắm chìm trong giấc ngủ ngàn thu
Chỉ cần được nhìn thấy chàng ở bên
Ta có thể vượt qua trời cao đất rộng
Hướng về chàng
Ta đã chẳng thề kiềm chế bản thân mình…
Đón lấy hơi thở của chàng, ta mới có thể duy trì sinh mệnh
Ta được sinh ra trên đời
…là để kiếm tìm chàng
Không có chàng, ta còn cần gì tấm thân này
Sống trong vòng tay chàng…và cũng ra đi từ đó
Chính là số mệnh ta đã chọn
Chỉ cần được nhìn thấy chàng ở bên
Ta có thể vượt qua trời cao đất rộng
Hướng về chàng
Ta đã chẳng thề kiềm chế bản thân mình…
Đón lấy hơi thở của chàng, ta mới có thể duy trì sinh mệnh
Ta được sinh ra trên đời
…là để kiếm tìm chàng
Không có chàng, ta còn cần gì tấm thân này
Sống trong vòng tay chàng…và cũng ra đi từ đó
Chính là số mệnh ta đã chọn
Ta được sinh ra trên đời
…là để kiếm tìm chàng
Không có chàng, ta còn cần gì tấm thân này
Sống trong vòng tay chàng
…và cũng ra đi từ đó
Chính là số mệnh ta đã chọn
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>