Người Phán Xử

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 2, 2017

Người Phán Xử – 1 diễn biến khác :
Thật ra Lương Bổng chưa chết , 1 thỏa thuận bí mật giữa Phan Quân , Lương Bổng , Bảo Ngậu đã dc đưa ra khi Phan Quân đã biết BN là K3 và k thể lg khác và chấp nhận nhưng BN phải cam kết để Lương Bổng dạt đi để chăm sóc cu Bin bằng cách giả chết . Sau 1 thời gian do học tập và cải tạo tốt Phan Hải dc ân xá , 2 người đã tìm gặp lại nhau để cùng lên 1 kế hoạch… và kế hoạch đó là gì thì chưa thể nói dc cả nhà nhé ….!
Chúc mọi người kỳ nghỉ lễ vui vẻ và đừng suy nghĩ về cái kết của NPX nữa vì có như vậy mới lại có những bất ngờ tiếp theo :)))))

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>