NÍN GHEN

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

NÍN GHEN
(Hồng Thanh Quang)
Em này khe khắt làm chi,
Người ta đã khổ suốt thì đương xuân,
Trời xanh quen thói xoay vần,
Nặng tay giáng những phong trần rối duyên.
Tình cờ mới được làm quen,
Tóc tơ ngắn ngủi đan xen lạc mùa.
Không danh vợ hoá ra thừa,
Ái ân như một chuyện đùa phút giây.
Em thừa thãi những điều may,
Chính chuyên với những phúc dày lộc to,
Người ta tủi nhục sa cơ,
Tiếc gì sẻ bớt bơ vơ phận buồn…
Đừng nên trách mắng cạn đường,
Mở lòng để lại một phương di đà.
Chồng mình, cứu rỗi người ta,
Nuốt đi lệ đắng như là từ bi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>