Comments

 1. Trần Dương Ngọc

  Từ thiện nơi mô

  1. khu chợ nè. rat nhìu ng khổ. t rõ hoàn cảnh họ. nen tính làm ngay tiem t ak. ung ho đi pgd

 2. Trần Dương Ngọc

  Thùy Loan từ thiện sao nè. Inb chương trình

 3. mai t ib cho. h bùn ngủ quá má. t k phải cú đêm giống m

 4. Lon ki quyên góp thi phai nho nhe chu

 5. nó men quá. k nhỏ nhẹ dc. kkk

 6. Trần Dương Ngọc

  Thùy Loan ngủ đê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>