Rượu bia nó cũng là cái thú của bọn đàn ông

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 19, 2017

Rượu bia nó cũng là cái thú của bọn đàn ông. Giống như thói ăn quà vặt hay lượn Lờ mua sắm của đàn bà vậy.
Bọn có tý máu văn nghệ thì rượu bia càng tợn. Chúng lý luận rằng, ấy là để phát tiết ra những câu chữ trời cho lẫn thăng hoa những khối hồn mong manh siêu mỏng cánh.
Tinh những nết bao biện cả.
Chẳng qua là chúng âm tính quá mà thôi. Dùng rượu bia như là một dược phẩm trợ dương hữu hiệu.
Tôi cũng hay diệu, chả ra cái nết na mẹ gì. Thú vui không đặng, văn vẻ chẳng ra màu mè. Mà đơn giản là muốn bán đi bộ gan cho đấng Lưu Linh chí tôn thần tửu.
Còn đôi bầu dục nữa, cũng đã hứa bán đứt cho Nhục Bồ Đoàn rồi.
Riêng bộ cà, tôi ngâm rượu độc ẩm mà chữa chứng liệt dương mãn tính.
Thần tình bỏ mẹ đi, chứ lị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>