Uncategorized

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN SINGAPORE

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN SINGAPORE
Vẫn nhớ lời hứa chưa được thực hiện, và tôi vẫn có gắng tìm cách xoay xở xem làm thế nào giúp các ông bố bà mẹ có được bộ sách này để có thể tự dạy con học.
Nhà xuất bản Việt nam mà tôi làm việc vẫn chưa đồng ý được với nhà xuất bản phía Singapore để mua bản quyền sách in lại tại Việt nam.
Mai lại đi Huế thực hiện lời hứa với những người tham gia nhóm thải độc. Sức khỏe thì trong tay ta thật, còn việc dạy con nhiều khi cũng phụ thuộc vào giáo trình và sách có mặt trên thị trường. Mà copy hoặc scan lại để gửi cho các ông bố bà mẹ thì tôi không muốn vi phạm luật bản quyền
Bèn quyết định cuối tháng này lại bay sang Singapore, trực tiếp làm việc với nhà xuất bản tìm cách mua sỉ (hy vọng mua sỉ sẽ được giảm khá nhiều so với giá mua lẻ), rồi gửi về Việt nam cho những ai cần với giá vốn chia đều ra cho số lượng người đặt (bao gồm giá mua + phí vận chuyển).
Hoàng Huy ơi: lại cần bọn em giúp rồi. TransViet mở link cho mọi người đăng ký thử xem cần tất cả bao nhiêu bộ cho từng loại lớp, rồi tổng hợp lại báo chị, để chị có cơ sở làm việc với nhà xuất bản nhé.