SÁNG NHƯ BÁO ĐẢNG

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 19, 2017

SÁNG NHƯ BÁO ĐẢNG
Vụ trường Thỏ hót quá, trên trang cộng đồng cư dân có hẳn chính cương sách lược cho Đường Kách Mệnh. Chuẩn phết
Mình là chủ đầu tư thì mời bác này làm chiên gia tư vấn cao cấp để giải quyết khủng hoảng luôn, khỏi phải đi học lớp của chuyên gia Nguyễn Đình Thành nhỉ 🙂
Bonus thêm cả nhà cái ảnh Bánh Mì Ma Thuật, là lô bánh mì bị sửa hạn sử dụng, đc kiểm tra ngày 14/3/2017. Lúc kiểm tra ghi ngày 7/3 và 10/3, một lúc sau BPH kiểm tra lại đã biến thành ngày 13/3. BPH yêu cầu tiêu hủy ngày 15/3/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>